Δημοσιεύσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Download pdf

ANTI-BRIBERY POLICY    Download pdf

NOTES 2021    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2021    Download pdf

NOTES 2020    Download pdf

NOTES 2019    Download pdf

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΣ 16.12.2019 (ΜΕΙΩΣΗ ΜΚ)    Download pdf

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΓΣ 16/12/2019    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 2019    Download pdf

NOTES 2018    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2019    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2018    Download pdf

NOTES 2017    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2017    Download pdf

NOTES 2016    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 24.3.2016    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 1.3.2016    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2016    Download pdf